WATCH: Gozo Channel suspends ferry due to bad weather

Gozo Channel has suspended all ferry services between Malta and Gozo until further notice as gale-force winds batter the Maltese Islands.

The ferry operator said that its team had managed to keep services running throughout the night and Tuesday morning despite the stormy weather.

Dramatic footage posted on Facebook by Gozo MP Chris Said showed one of the Gozo ferries rocking in the waves between Mgarr and Cirkewwa.

Dak li jhabbtu wicchom mieghu l' Ghawdxin f' gurnata xitwija bhal tallum.M' ghandix dubju li illum hadd mhu ser jaqsam lejn Ghawdex biex jiehu gurnata jew jumejn ta' mistrieh izda l' Ghawdxin iridu jew ma jridux jkollhom jaqsmu min ghax ghandu appuntament l-Isptar, min ghax-xoghol, min ghall-istudju jew xi ezami u min ghax irid jaqbad xi titjira mill-ajruport.UPDATEIl-kumpanija Gozo Channel ghadha kemm habbret li ssospendiet is-servizz kollu bejn Malta u Ghawdex. Mijiet ta' Ghawdxin maqbudin Malta u ma jistghux jirritornaw lura mix-xoghol b' uhud minnhom maqbudin fuq vapur marbut mal-moll tac-Cirkewwa.

Publiée par Chris Said sur Mardi 12 novembre 2019

Winds are expected to reach force 8 across the Maltese Islands on Tuesday and Wednesday.

The strong winds will be accompanied by thundery showers, with most of the rain expected to hit Malta and Gozo on Tuesday evening, according to the Met Office in Luqa.

Due to bad weather conditions the ferry service is suspended until further notice. Our dedicated professional team…

Publiée par Gozo Channel Operations Limited sur Mardi 12 novembre 2019

Cover photo by Brian Refalo

Bay Way Hoodie (Unisex)

Our limited-edition hoodie just dropped. Grab yours now!