Power Cuts Expected In 16 Localities Around Malta And Gozo

Enemalta has announced its upcoming scheduled network maintenance and upgrade activities that may result in temporary power outages in several parts of Malta and Gozo in the coming days.

View the full list of localities and roads which will be affected below:

St.Paul’s Bay
23rd August, 08:00 – 13:00
Triq it- Turisti.

St.Julian’s
23rd August, 08:30 – 10:30
Triq is- Sorijiet, Triq Birkirkara, Triq il-Qalb Imqaddsa, Triq l-Imrabat.

 

Sliema
23rd August, 08:30 – 10:30
Telghet il-Kullegg l-Antik, Triq l-Imrabat.

Nadur
23rd August, 08:30 – 12:15
Triq Dun Anton Tabone, Triq Ir- Ramla L-Hamra.

Birżebbuga
23rd August, 07:30 – 12:00
Triq San Filippu, Misrah is-‘ Summit’, Triq San Gwann, Triq Alessandru, Triq San Frangisk Saverju.

Rabat
24th August, 08:00 – 13:00
Triq il-Gnien tan-Nigra , Triq l-Iskola , Triq tal-Marga , Triq Raddet Ir-Roti, Triq il-Mantell, Trejqet il-Gewz.

 

 

Il-Ħamrun
24th August, 08:00 – 12:00
Triq Fra Gaetano Pace Forno, Triq Gafa’, Triq Censu Borg, Triq Villambrosa, Triq Brighella, Triq Eldorado, Triq Id- Duluri, Sqaq Il-Ghajn.

Ix-Xgħajra
24th August, 08:00 – 11:00
Triq Orlando Zabbar, Triq Il- Fortizza Tal-Grazzja , Triq Il- Knisja , Trejqet Il- Barumbara , Triq It- Torri Ta’ Alof De Wignacourt , Sqaq It-Tuta.

Il-Mosta
25th August, 07:30 – 12:30
Triq Valletta, Triq Il- Bufula Hamra, Triq L- Ghammiel Tal-Bejt, Triq Il- Huttaf, Triq Il- Manwella.

Ħal Kirkop
25th August, 08:00 – 12:00
Plinth ‘Q’.

 

 

Ħal Għargħur
26th August, 07:30 – 12:30
Triq Dun Karm Fenech , Triq Il- Wiehed U Tletin Ta’ Marzu , Triq L- Indipendenza , Triq Giuseppe Cali’ , Triq Mattia Preti , Triq Zaghruna.

Il-Mosta
27th August, 07:30 – 10:30
Triq Il- Kurat Schembri , Triq Il- Papa Giovanni Xxiii , Triq It- Tabib Chetcuti

Ħ’Attard
27th August, 08:00 – 13:00
Triq Il- Linja , Vjal De Paule , Sqaq Tal- Hofra

Ħal Balzan
27th August, 08:00 – 13:00
Vjal De Paule , Triq L- Imdina , Vjal Il- Bon Pastur , Vjal Sir Michelangelo Refalo.

 

 

In-Naxxar
27th August, 09:00 – 12:30
Triq Il- Forga , Triq Paolo Parisio Muscati.
31st August, 07:30 – 12:30
Caravan Site

Ir-Rabat
01st September, 08:00 – 13:00
Triq Santa Katerina , Raba Nemel

Iz-Zurrieq
24th August 2021 07:30 – 13:00
Triq It- Tunnara, Triq Il- Qroll, Triq Il- Wied, Vjal Il- Blue Grotto, Triq San Pietru, Wesgha Frangisk Bugeja

Bay Way Hoodie (Unisex)

Our limited-edition hoodie just dropped. Grab yours now!