Planning Authority Announces Excavation and Demolition Break for Summer 2020

 

The Planning Authority has announced that excavation or demolition work will not be permitted in tourist areas between the first of July and the end of September.

Due to the unprecedented current situation that the country has had to face, these types of works for this year can continue to be carried out between the 15th and the 3rd of June.

The full list of tourist areas where these works are not allowed can be found below!

Anyone found to be in breach of the law can be reported to the Authority on 2290 0000.

Meanwhile if you would like to suggest adding other tourist routes to the list you can contact the MTA at [email protected]

 

 

ATTARD

TRIQ IL-LINJA (specifically behind Corinthia Palace Hotel)
QRIB SANT’ANTON
TRIQ PETER PAUL RUBENS

B’BUGIA

TRIQ SAN PATRIZJU
TRIQ BAJJA SABIHA
MISRAH SUMMIT
DAWRET IL-QALB IMQADDSA

GZIRA

TRIQ IX-XATT
TRIQ SAMUEL TAYLOR COLERIDGE
TRIQ SAN BERT (from Triq Parisio up to Triq Henry F. Bouverie)
TRIQ HENRY F. BOUVERIE (from Triq ix-Xatt up to Triq San Bert)
TRIQ PARISIO (from Triq ix-Xatt up to Triq San Bert)
TRIQ BELVEDERE (from Triq ix-Xatt up to Triq il-Flotta)
TRIQ SIR FREDRICK C. PONSOMBY (from Triq ix-Xatt up to Triq Sir Charles Cameron)
TRIQ IL-FLOTTA
TRIQ SIR WILLIAM REID

COTTONERA

ALL AREAS IN BIRGU

ALL AREAS IN ISLA

ALL AREAS IN BORMLA

MARSASCALA

SQAQ NO. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
PJAZZA DUN TARCIS AGIUS
TRIQ IL-GARDIEL
TRIQ MARINA
PJAZZA IL-BAHHARA
PJAZZA MIFSUD BONNICI
TRIQ SALINI
TRIQ IL-VAJRITA (30m from Triq is-Salini)
TRIQ SANT’ ANNA
TRIQ SANT’ ANTNIN (from Triq il-Buttar up to Triq il-Gardiel)
TRIQ SAN GORG
ZONQOR POINT
IZ-ZONA TA’ SAN TUMAS
IZ-ZONA TAL-BAJJA TA’ SAN TUMAS
TRIQ ZONQOR (except for area around Gnien Zonqor (Triq il-Ghaguza)
TRIQ IL-QALIET
TRIQ IS-SIKKA
TRIQ IL-QAWSALLA
TRIQ LAMPUKA
TRIQ IL-HUT
TRIQ QAWWARA
TRIQ MINTBA
TRIQ DOLMEN
TRIQ THOMAS ASHBY
TRIQ TAL-HAMRIJA
TRIQ AHMAR
TRIQ GRIGAL
TRIQ IN-NADUR
TRIQ PATRI WISTIN BORN
TRIQ IR-RIDOTT

MARSAXLOKK

TRIQ DUNCAN (from Triq Santa Katerina up to Fisherman’s Wharf)
FISHERMAN’S WHARF
TRIQ G MANISCALCO (from Santa Katerina up to Triq Wilga)
TRIQ SANTA KATERINA
TRIQ SAN GUZEPP (from Triq Santa Katerina up to Fisherman’s Wharf)
TRIQ WILGA (from Fisherman’s Wharf up to Triq Abdosir)
TRIQ IZ-ZEJTUN (from Triq Arznell up to Fisherman’s Wharf)
TRIQ IL-LUZZU
TRIQ SAN PIJU V
TRIQ TA’XERRIEK (from Kavallerizza up to Triq il-Kuncizzjoni)

MELLIEHA

DAWRET IT-TUNNARA
GOLDEN BAY (RAMLA TAL-MIXQUQA)
IC-CIRKEWWA
IL-BAJJA TA’ PARADISE
IL-BAJJA TAL-ARMIER
IL-BAJJA TAL-MELLIEHA (except parking area near Triq il-Marfa)
IZ-ZONA TA’ GHAJN TUFFIEHA
IZ-ZONA TAL-MARFA
MISRAH IL-PARROCCA – MELLIEHA
TRIQ ADENAU
TRIQ DUN BELIN AZZOPARDI
TRIQ DUN FRANGISK SCIBERRAS
TRIQ GEORGE BORG OLIVIER
TRIQ GHERIEN (from Triq is-Salini l-Qodma up to Misrah Thomas Spratt)
TRIQ ID-DENCI
TRIQ IL-KAHLI
TRIQ IL-KAPPILLAN MAGRI
TRIQ IL-KBIRA
TRIQ IL-KLAMARI
TRIQ IL-MARFA (from Triq Gorg Borg Olivier up to Triq il-Qammieh)
TRIQ IL-MARLOZZ
TRIQ IL-PARROCCA (from Triq il-Qalb Mqaddsa up to Misrah il-Parrocca)
TRIQ IL-QALB IMQADDSA (from Triq il-Parrocca up to Triq Gorg Borg)
TRIQ IL-QARNIT
TRIQ WIED TA’ RUMAN
TRIQ INGRAW
TRIQ IS-SAJJIEDA
TRIQ IT-TRAMUNTANA
TRIQ IT-TRILL
TRIQ IT-TUMBRELL
TRIQ IT-TUNNAGG
TRIQ L-ARZNELL
TRIQ L-GHAR U CASA
TRIQ IL-QAMMIEH
TRIQ SALVINU VELLA
TRIQ SAMMY BARTOLO
TRIQ SNAJJIN (car park up to the intersection with Triq Gholjiet)

RABAT/MDINA

TRIQ IL-KATAKOMBI
TRIQ IL-KBIRA
MISRAH IL-MUSEUM
TRIQ IL-MUSEUM
MISRAH IL-PARROCCA
ST AUGUSTINE AVENUE
TRIQ SAN PAWL
TRIQ IL-KUNCIZZJONI
TRIQ IR-REPPUBLIKA

ALL MDINA

SLIEMA/TIGNE’

TRIQ L-ARMERIJA
BISAZZA LANE
TRIQ BISAZZA
TRIQ IL-KATIDRAL
TRIQ IL-KNISJA
TRIQ CRECHE (up to Triq Dingli)
TRIQ DINGLI
TRIQ DRAGUT
TRIQ DUN KARM PSAILA (up to Triq Santa Margherita)
TRIQ DUN MIKIEL RUA
TRIQ IL-FAWWARA
TRIQ G. FAVA
TRIQ GHAR ID-DUD
TRIQ GHAR IL-LEMBI
TRIQ GINO MUSCAT AZZOPARDI
TRIQ GORG BORG OLIVIER
TRIQ GRAHAM
TRIQ GUZE HOWARD
TRIQ IL-KBIRA
TRIQ HUGHES HALLET
IL-PATRUNAT ALLEY
TRIQ KARM GALEA
TRIQ LOCKER
TRIQ LUZJU
TREJQET LUZJU
TRIQ MANUEL DIMECH
TRIQ MATTHEW PULIS
TRIQ McIVER
TRIQ MILNER
TRIQ MRABAT
TRIQ NAZZARENU
TRIQ NICOLO ISOUARD (up to Triq Depiro)
TRIQ IL-KULLEGG L-ANTIK
TRIQ PACE
QUI-SI-SANA SEAFRONT
TRIQ RUDOLF
TRIQ SACRO CUOR
TRIQ SAN GWANN BOSCO
TRIQ SAN PUBLIUS
TRIQ SANTA MARIJA
TRIQ SAVONA
TRIQ SIR A. MERCIECA
TRIQ SIR G BORG
TRIQ SIR LUIGI CAMILLER(up to Triq il-Victorja)
PJAZZA SANT’ ANNA
TRIQ SANT’ ANTNIN
TRIQ SAN FRANGISK (up to Triq Depiro)
TRIQ SAN PIETRU
TRIQ STELLA MARIS
THE FERRIES
TRIQ THORNTON
IX-XATT TA’ TIGNE’
TRIQ TIGNE
TRIQ IT-TORRI
TRIQ VINCENT SCERRI
TRIQ ZIMMERMAN BARBARO
TRIQ ARTURO MERCIECA
WINDSOR TERRACE
TRIQ BELMONT HEIGHTS
TRIQ CARMEL
TRIQ DEPIRO
DEPIRO POINT

ST. JULIAN’S

TRIQ BALL
PJAZZA BALLUTA (excluding road from Neptunes to Carmelite Church for purposes of trenching)
TRIQ IL-KNISJA
TRIQ DOBBIE
TRIQ ID-DRAGUNARA
TRIQ ELIA ZAMMIT
TRIQ GEORGE BORG OLIVIER
TRIQ GORT
TRIQ LOURDES
TRIQ IL-KBIRA
TRIQ IL-MENSIJA
TRIQ PACEVILLE AVENUE
TRIQ IL-QALIET
TRIQ ROSS
TRIQ S. PRIVITERA
TRIQ SCHREIBER
TRIQ SPINOLA
SPINOLA BAY SEAFRONT AREA
PJAZZA SPINOLA (MISRAH IL-QALB IMQADDSA)
TRIQ ST AUGUSTINE
ST GEORGE’S LANE
ST GEORGE’S ROAD
ST GEORGE’S SEAFRONT
TRIQ SAN GUZEPP
TRIQ SANTA RITA
TRIQ ST ANDREW’S
SQAQ FABRI
TRIQ IL-WILGA
TRIQ PROFS WALTER GANADO
IT-TELGHA TA’SAN GILJAN
RAMPA TA’SAN GILJAN
BAY LANE
TRIQ IL-BAJJA
TREJQET IL-BAJJA
TREJQET ID-DRAGONARA
WESGHET GEORGE PORTANIER
TRIQ ANGELO PULLICINO
TRIQ IL-BAJJA
TRIQ GDIDA FI TREJQET IL-BAJJA
TRIQ IL-KBIRA
TRIQ B’KARA
TELGHET B’KARA
TRIQ LAPSI
TRIQ WIED GHOMOR
TRIQ FORREST
TRIQ MENSIJA
TRIQ ALFRED GAUCI
TRIQ LV FARRUGIA
TRIQ MUSCAT AZZOPARDI
TRIQ ALFONS MARIA GALEA (TRIQ IS-SUR FONS)
TRIQ SCICLUNA
TRIQ IL-KARMELITANI
TRIQ SANT’ELIJA
TRIQ SANT’ANGLU
TRIQ IL-KARMNU


SWIEQI

TRIQ ST ANDREW’S (from Triq M.A. Vassalli up to Triq l-Ibrag)
TRIQ IS-SIDRA
TRIQ IL-KEFFA
TRIQ L-IMGHAZEL
TRIQ IL-GWIELAQ
TRIQ L-GHARBIEL
TRIQ ID-DRIS
TRIQ A. M. CASSOLA
TRIQ IL-HEMEL
TRIQ IL-BRAMEL
TRIQ IL-KTAJJEN
TRIQ IS-SIRK
TRIQ IL-GEJZA
TRIQ IS-SWIEQI
TRIQ L-ILQUGH
TRIQ FUQ IL-GONNA
TRIQ L-GHOQOD
TRIQ IR-RONKUN
TRIQ IL-QATTA
TRIQ IL-MOLLETTA
TRIQ L-ILMA
TRIQ IL-GIEBJA
TRIQ PASSIFLORA
TRIQ IT-TIBEN
TRIQ IL-GIZIMIN
TRIQ TA’ L-IBRAG (from Triq San Andrija to Triq il-Kejla)
TRIQ IL-MARBAT
SQAQ LOURDES
TRIQ IL-MIGBED
TRIQ IL-GHAJN
TRIQ L-ILMA
TRIQ IL-HAWT
TRIQ IL-GHAMAD
TRIQ L-GHOQOD
TRIQ IL-GIEBJA
TRIQ JOSEF KALLEJA
TRIQ IL-GOGI
TRIQ IL-WASLIET
TRIQ L-ISPERA
TRIQ IS-SEJJIEH
TRIQ IL-QATTA
LOWER STRETCH OF IL-QASAM

 

ST. PAUL’S BAY

DAWRET IL-GZEJJER
DAWRET IN-NAWFRAGJU
PLAJJET BOGNOR
RAS IL-QAWRA
SQAQ TAX-XAMA
TELGHET IX-XEMXIJA
TREJQET IL-FUHHAR
TREJQET IL-KULPARA
TREJQET IL-LIXKA
TRIQ ALOFJU WIGNACOURT
TRIQ ANANIJA
TRIQ ANDREW CUNNINGHAM
TRIQ ANNETTO CARUANA
TRIQ BARNABA
TRIQ BORDINO
TRIQ BUGIBBA
TRIQ CARMELO DE LUCCA
TRIQ CASSARINO
TRIQ CENSU TANTI
TRIQ DAMASKU
TRIQ DOMENICO DE NIZZA
TRIQ EFESU
TRIQ GARCIA DE TOLEDO
TRIQ GHAWDEX
TRIQ GIUSEPPE DESPOTT
TRIQ GULJU
TRIQ HORATIO NELSON
TRIQ IC-CAGHAQ
TRIQ IC-CERN
TRIQ ID-DOLMEN
TRIQ IL-BAHHARA
TRIQ IL-BAJJA
TRIQ IL-BEKKUN
TRIQ IL-FEKRUNA
TRIQ IL-FLIEGU
TRIQ IL-FREJGATINA
TRIQ IL-FUGASS
TRIQ IL-GANDOFFLI
TRIQ IL-GHABEX
TRIQ IL-GIFEN
TRIQ IL-GLIEBA
TRIQ IL-GWIEBI
TRIQ IL-HADDIELA
TRIQ IL-HALEL
TRIQ IL-HAMSA W GHOXRIN TA’ JANNAR
TRIQ IL-HARIFA
TRIQ IL-HATAB
TRIQ IL-HGEJJEG
TRIQ IL-KAHLI
TRIQ IL-KAVALLI
TRIQ IL-KAVETTA
TRIQ IL-KLAMARI
TRIQ IL-KONVENTWALI
TRIQ IL-KONVERZJONI
TRIQ IL-KONZ
TRIQ IL-KORP TAL-PIJUNIERI
TRIQ IL-KURAZZA
TRIQ IL-LACCI
TRIQ IL-LAMPUKI
TRIQ IL-LUZZU
TRIQ IL-MAJJIERA
TRIQ IL-MASKLI
TRIQ IL-MAZZOLA
TRIQ IL-MELH
TRIQ IL-MERLUZZ
TRIQ IL-MISTRA
TRIQ IL-MISTRIEH
TRIQ IL MOSTA
TRIQ IL-MULETT
TRIQ IL-PAGELL
TRIQ IL-PAPA PAWLU V
TRIQ IL-PORJUNKULA
TRIQ IL-PORT RUMAN
TRIQ IL-PWALES
TRIQ IL-QALA
TRIQ IL-QALB TA’ GESU
TRIQ IL-QARNIT
TRIQ IL-QAWRA
TRIQ IL-QROLL
TRIQ IL-VILLEGJATURA
TRIQ IL-WILEG
TRIQ IN-NAKKRI
TRIQ IR-RAMEL
TRIQ IR-REBBIEGHA
TRIQ IR-RIZZI
TRIQ IS-SAJF
TRIQ IS-SAJJIED
TRIQ IS-SIMAR
TRIQ IT-TAFAL
TRIQ IT-TAMAR
TRIQ IT-TARTARUN
TRIQ IT-TEMPESTA
TRIQ IT-TORRI
TRIQ IT-TRILL
TRIQ IT-TRUNCIERA
TRIQ IT-TURISTI
TRIQ IX-XITWA
TRIQ IX-XOLFA
TRIQ IZ-ZERNIEQ
TRIQ J. QUINTINUS
TRIQ JAMES SMITH
TRIQ KATERINA VITALE
TRIQ L-ALKA
TRIQ L-ANKRI
TRIQ L-ARTIKLI
TRIQ L-ARZELL
TRIQ L-ARZNELL
TRIQ LASCARIS
TRIQ L-ERBA’ MWIEZEB
TRIQ L-GHAXRA TA’ FRAR
TRIQ L-IBHRA
TRIQ L-IMHAR
TRIQ L-IMREJKBA
TRIQ L-IMSELL
TRIQ L-ISKUNA
TRIQ L-ISPONOZ
TRIQ L-ISTAMNAR
TRIQ L-ISTURJUN
TRIQ MARKIZA BUGEJA
TRIQ MONS. ALFREDO MIFSUD
TRIQ NICOLA ARDOINO
TRIQ PADERBORN
TRIQ PARADES
TRIQ PATRI FELIC SAMMUT
TRIQ PATRI GUZEPP CALLEJA
TRIQ RADDET IR-ROTI
TRIQ RUGGERO LORIA
TRIQ SALVATORE BORG
TRIQ SAN GERALDU
TRIQ SAN GLORMU
TRIQ SAN GORG
TRIQ SAN GUZEPP
TRIQ SAN GWANN BATTISTA
TRIQ SAN LUQA
TRIQ SAN MASSIMILJANU KOLBE
TRIQ SAN PAWL
TRIQ SAN PAWL IL-BAHAR
TRIQ SAN TIMOTJU
TRIQ SAN XMUN
TRIQ SANT’ ANTNIN
TRIQ SANT’ ARISTARKUS
TRIQ SANTA MARIJA
TRIQ SIR LUIGI PREZIOSI
TRIQ TA’ NAWCIERA
TRIQ TA’ ZANDU
TRIQ TAL-BILBEL
TRIQ TONI BAJADA
WESGHA KENNIJA
TRIQ IL-KATIDRAL
TRIQ IL-KARMNU


QRENDI /
WIED IŻ-ŻURRIEQ

ALL AREAS IN WIED IZ-ZURRIEQ EXCEPT FOR TRIQ WIED IZ-ZURRIEQ AND TRIQ IL-PANORAMA

VALLETTA

ALL STREETS IN VALLETTA

FLORIANA

TRIQ PINTO
TRIQ IL VITTMI FURJANIZI TAL-GWERRA
XATT L-GHASSARA TAL-GHENEB
TRIQ VINCENZO DIMECH

 


COMINO

ALL COMINO


 

GOZO


GHAMMAR, GOZO

TRIQ GHAMMAR

GHARB, GOZO

TRIQ WILEG

GHASRI, GOZO

TRIQ IL-FANAL
TRIQ WILGA
MARSALFORN, GOZO

ALL STREETS/AREAS IN MARSALFORN INCLUDING:

TRIQ IL-WIED (car park till sea)
PJAZZA M. A. REFALO
OUR LADY OF SORROWS STREET
TRIQ MUNGBELL
TRIQ SANTA MARIJA (from Triq Port up to Triq Xtut)
TRIQ ULISSE
TRIQ QBAJJAR
TRIQ GHARQAWQLA
GHAR QAWQLA
PJAZZA SAN PAWL
TRIQ L-ISQOF GUZEPPI PACE
TRIQ ID-DULURI
TRIQ IS-SAJJIED
TRIQ IX-XAGHRA
TRIQ IL-PLEJJU
TRIQ FRANK DEBONO
TRIQ LAPSI
TRIQ IL-LUZZU
TRIQ IT-TORN
TRIQ DAHLET GHARAJJEX
TRIQ TA’BARDA
TRIQ IL-QOLLA S-SAFRA
TRIQ MANWEL MAGRO
TRIQ IX-XTUT
TRIQ IL-LIFURNA
TRIQ IN-NAHLA
TRIQ MIGEL BAHAR
TRIQ HABEL TWIL
TRIQ IX-XWEJNI

EXCEPT:

TRIQ IL-FORN
TRIQ SAN GUZEPP
TRIQ PORT
TRIQ IR-RABAT
MISRAH SIR MICHELANGELO REFALO

MGARR/GHAJNSIELEM, GOZO

MGARR WHARF
TRIQ MARTINO GARCES
TRIQ MARINA
TRIQ DE VILHENA
TRIQ IR-REBHA
TRIQ MANUEL VILHENA
TRIQ IX-XATT
TRIQ LOURDES
TRIQ IL-HAMRI
TRIQ IZ-ZEWWIEQA
TRIQ L-IMGARR

EXCEPT:

TRIQ SANT ANTNIN (from Triq l-Imgarr up to Triq Zewwieqa)

QALA, GOZO

TRIQ CINI
TRIQ IS-SALIB

EXCEPT:

TRIQ HONDOQ


RAMLA L-ĦAMRA, GOZO

ALL AREAS

SANNAT, GOZO

TRIQ IL-KBIRA

SAN LAWRENZ, GOZO

IZ-ZONA TAD-DWEJRA
TRIQ IL-GEBLA TAL-GENERAL (from it-Torri tal-Gebla tal-General up to the sea)
TRIQ ROKON


VICTORIA, GOZO

TRIQ DUN KARL BONDI
TRIQ AGIUS DE SOLDANIS
TRIQ PALMA
MISRAH INDIPENDENZA
MISRAH SAN GORG
MISRAH SAVINA
MISRAH SANTU WISTIN
TRIQ REPUBLIKA
MAIN GATE STREET
TRIQ IL-MADONNA TAL-KARMNU
TRIQ L-EWROPA

EXCEPT:

ST FRANCIS SQUARE
TRIQ IN-NEOLITICI
TRIQ IL-QLUGH
TRIQ TA’ WARA S-SUR
TRIQ L-IMGHALLEM
MARSALFORN ROAD

XAGHRA

TRIQ GEBLA TAS-SANSUNA
TRIQ GNIEN IMRIK
TRIQ GUZEPPI BAJADA
TRIQ BULLARA
TRIQ IS-SRUG


XLENDI, GOZO

ALL STREETS/AREAS IN XLENDI,
AND INCLUDING:

PJAZZA L-ANFORI
TRIQ CARMEL (from Xlendi Bay up to Triq Rancis)
TRIQ SAN XMUN
IL-BAJJA TAX-XLENDI (XATT IX-XLENDI)
TRIQ IL-KANTRA
TRIQ IT-TORRI
TRIQ IL-PUNICI
TRIQ IL-BIZANTINI
TRIQ IL-QSAJEM
TRIQ IR-RUMANI
TRIQ IR-RABAT
TRIQ IL-MADONNA TAL-KARMNU
TRIQ IS-SAJJIEDA
TRIQ IS-SINJA
TRIQ IL-GOSTRA
TRIQ L-GHAR TA’ KAROLINA
TRIQ IL-QROLLA
TRIQ IZ-ZERZIEB
TRIQ IR-RANCIZ
TRIQ IL-KAVALLIERI

 

Bay Way Hoodie (Unisex)

Our limited-edition hoodie just dropped. Grab yours now!