Almost 300 Maltese roads to be upgraded this year

The latest €70 million upgrade of Malta’s roads has been hailed as ‘good news for families and motorists’.

Another 170 streets across Malta are to be resurfaced and rebuilt over the next 12 months as part of the scheme, bringing the total number of roadworks this year to almost 300.

Malta’s transport minister Ian Borg said streets in Mosta, Birkirkara, Paola, Pembroke, Mellieha, Mgarr, Zebbug, Mtarfa, Zejtun, Qormi, Sliema and St Julian’s would among those to benefit.

Speaking in Zabbar where two roads have completely been rebuilt, he said today’s announcement was positive for everyone in the community.

He told 89.7 Bay: ‘I’ve come to visit these roads less than a month since the work began.

‘It’s not just about a fresh layer of asphalt but also about installing new services, building new foundations and creating new pavements.’

He said the work would include new drains, asphalt, road signs and extra safety measures such as barriers and speed bumps.

Dr Borg told reporters that the total investment was estimated to be around €70 million.

The 170 roads due to be upgraded include:

Attard: Trejqet ir-Reġina; Triq l-Isptar; Triq l-Inħasa

Balzan: Triq San Valentinu; Triq Sisner; Triq Ġuze Bonnici

Vittoriosa: Triq San Filippu; Pjazza Birgu

Birkirkara: Triq Papa Urbanus VIII; Triq Anġlu Mallia; Triq L-Isqof Labini

Birzebbuġa:Triq il-Bżulija; Triq il-Għirgħien; Triq il-Musbieħ

Cospicua: Triq Il-Pellegrinaġġ; Triq San Franġisk; Triq l-Oratorju; Triq Santa Margerita

Dingli: Triq Misraħ Suffara

Fgura: Triq l-Għarnuq; Triq San Xmun

Floriana: Triq San Publiju; Triq il-Miratur; Triq San Tumas

Gharghur: Triq Katerina Sammut; Sqaq il-Ħofra; Triq l-Indipendenza

Ghaxaq: Triq it-Tgeżwira; Triq Gużeppi D’Arena; Triq tal-Qattus; Triq Dun V. Scicluna Hernandez; Triq l-Ewwel ta’ Jannar

Gudja: Triq id-Dejqa; Triq Joseph Pace; Triq Santa Katerina; an unnamed road between Triq Joseph Gravina and Triq Ħal Għaxaq

Gżira: Triq Tas-Sliema

Hamrun: Triq Ċensu Bugeja; Triq Villambrosa; Triq Karmenu Abela

Iklin: Triq il-Wied; Triq il-Bruka

Senglea: Triq Portu Salvu; Triq San Ġiljan; Triq il-Kunċizzjoni

Kalkara: Triq is-Sienja; Trejqet Francesco Chircop; Triq il-Kapuċċini; Triq il-Ġir

Kirkop: Triq San Ġużepp; Triq Nerik Xerri; Sqaq Sant’ Andrija

Lija: Triq is-Salvatur; Triq Ugo Mifsud; Triq Annibale Preca; Triq il-Kbira

Luqa: Triq il-Ġdida; Trejqa Dun Ġulju Muscat; Triq id-Disgħa t’April

Marsa: Triq il-Marsa; Triq Azzopardi; Triq Isouard

Marsascala: Triq tal-Gardiel; Triq San Ġwakkin; Triq Patri Wistin Born; Triq La Sengle

Marsaxlokk: Triq ġdida fi Triq tas-Silġ; Triq Duncan; Triq Għajn Osiris; Triq ta’ Ġuno

Mellieħa: Triq It-Tabib Joseph Grech Attard; Triq Ir-Rattan

Mgarr: Triq Dun Ġużepp Micallef; Triq ix-Xagħra tal-Knisja; Triq ir-Riħ tal-Barriera; Triq Madre Tereza; Triq San Filippu

Mosta Triq Madre Maria Teresa Spinelli; Triq Rużar Briffa; Triq ta’ Bistra; Triq il-Manwella; Triq Durumblat

Mqabba: Sqaq tas-Serer; Triq George Martin

Msida: Triq Bieb it-Torri; Triq it-Torri; Triq tal-Qroqq; Triq Nazju Falzon; Triq ta’ Xmiexi

Mtarfa: Triq Frans Galea; Triq ir-Razzett l-Aħmar; Triq Michael Fsadni

Naxxar: Triq il-Magħtab; Triq Leli Falzon; Triq fi Triq tat-Tarġa (Magħtab)

Paola: Triq il-Wied; Triq Sultana

Pembroke: Triq Martin Luther King; Triq San Patrizju; Trejqet Patri Pelaġju Mifsud; Trejqet Giuseppe M.Letard; Trejqet Patri Odorik Grima; Triq Patri Serafin Zarb

Pietà: Triq Santa Monika; Triq K.Mifsud; Triq San Girgor

Qormi: Triq il-Kanun; Triq Dun Ġwann Cilia; Triq Ġorg Zammit

Qrendi: Sqaq il-Mejda (San Niklaw); Triq Sant’ Anna

Rabat: Triq Santa Marija; Triq l-Iskultura; Triq Santa Barbara

Safi: Triq San Ġwann; Triq It-Tellerit; Triq il-Kaċċattur

St Julian’s: Triq Patrick Brydone; Triq Hans Stumme; Triq Zammit Clapp

San Ġwann: Triq G. Despott; Triq San Franġisk; Triq ta’ Żwejt; Triq iċ-Ċawsli

St Paul’s Bay: Triq Ibħra; Triq il-Mistrieħ; Triq Ċensu Tanti; Triq il-Ġifen; Triq Annetto Caruana; Triq Paderborn; Triq Sir Luigi Preziosi

Sta Lucija: Triq il-Gardenja; Triq il-Bruka; Triq iż-Żnuber

Sta Venera: Triq San Ġorġ; Triq Brighella; Triq il-Kardinal Sciberras; Triq il-Blata l-Kaħla; Triq Abela

Siġġiewi: Triq Patri Ġużepp Delia; Triq it-Tiġrija

Sliema: Tower Road, High Street

Swieqi: Triq it-Tomna; Triq ir-Ratal; Triq l-Ilqugħ

Ta’ Xbiex: Triq l-Abate Rigord; Ix-Xatt Ta’ Xbiex

Tarxien: Triq Marjanu Gerada; Triq it-Tempji Neolitiċi; Triq Paola

Valletta: Triq l-Ifran; Triq iz-Zekka

Xgħajra: Triq l-Ispnott; Triq l-Iskola; Triq Ħaż Żabbar; Triq il-Fortizza tal-Grazzja

Zabbar: Triq Francis X. Attard; Triq Ta’ Lanza; Triq ir-Rand; Triq in-Naħla

Zebbug: Triq Ħal Sajd; Triq il-Madonna; Triq il-Ħali

Zejtun: Triq il-Kbira; Triq il-President Anton Buttigieg; Triq il-Faqqus; Triq Bugħarbiel

Zurrieq: Sqaq Barċellona; Triq fi Triq il-Wied; Triq Sant’ Agatha; Triq il-Midra.